Tlmočnícke služby

francúzština / taliančina

• Simultánne tlmočenie
tlmočník tlmočí súbežne s prejavom rečníka, pričom využíva tlmočnícku techniku zabezpečenú klientom – využíva sa počas konferencií, kongresov, seminárov a firemných prezentácií

• Konzekutívne tlmočenie
tlmočník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách, prípadne po skupine viet. Pre toto tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika. Tlmočenie sa využíva najmä počas obchodných rokovaní, školení, personálnych pohovorov, pracovných porád, pri sprevádzaní a pri výjazdoch.

• Šepkané tlmočenie tzv. šušotáž
(z franc. chuchotage) – tlmočník tlmočí súbežne s prejavom rečníka adresátovi priamo do ucha. Tento typ tlmočenia sa využíva najmä pri oficiálnych návštevách štátnych predstaviteľov a pri rozličných protokolárnych akciách.

• Tlmočenie po telefóne

Cenník

dohodou, podľa náročnosti a trvania
konzekutívne tlmočenie od 20 € za hodinu
simultánne tlmočenie od 30 € za hodinu